Deelnemers gezocht onderzoek roze 65+'ers

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig met zorg aan huis. Daaronder zijn ook steeds meer ouderen met een ‘roze’ achtergrond – bijvoorbeeld lesbische, homo-, biseksuele of transouderen.

UTRECHT - De Radboud Universiteit Nijmegen doet onderzoek naar de ervaringen van roze 65+’ers met zorg en ondersteuning. Ook in Utrecht. Aanbieders van zorg, welzijn en wonen weten nog te weinig van de levensloop en situatie van roze 65+’ers. Daardoor komen niet alle behoeften aan zorg en ondersteuning van deze groep 65+’ers boven tafel. Met de resultaten van dit onderzoek hopen wij de bewustwording te vergroten.

De vragenlijst ‘Zorg voor roze 65+’ers’ is bedoeld voor u, als u 65 jaar of ouder bent, regelmatig zorg nodig hebt, èn zich ‘roze’ voelt. Of uw omgeving daarvan op de hoogte is, is niet van belang om te kunnen deelnemen.

U kunt de vragenlijst online invullen via de website www.rozeouderenzorg.org. Daar kunt u ook een papieren vragenlijst met antwoordenvelop opvragen. Of bel naar 024-3616123.

Het invullen van de hele vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Uw ingevulde vragenlijst wordt uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Meer berichten