De stadsgevangenis Wolvenburg gaat binnenkort in de verkoop. Foto: PR
De stadsgevangenis Wolvenburg gaat binnenkort in de verkoop. Foto: PR (Foto: )

Buurt wil variatie in de gevangenis

Door Bert Nijenhuis

Enquête over Wolvenburg

Wolvenburg ontstond rond 1580 als militair bolwerk en kreeg tweehonderd jaar later de bestemming van lakmoesfabriek. Nog eens honderd jaar later werd het complex getransformeerd tot stadsgevangenis. Binnenkort gaat het imposante bouwwerk aan het Wolvenplein in de verkoop. De Vereniging Stadsdorp Wolvenburg is een online enquête begonnen om de voorkeuren van het publiek te peilen.

utrecht - Stadsdorp Wolvenburg is in 2013 gestart als initiatief van zes buurtbewoners. De sluiting van gevangenis Wolvenplein was aangekondigd en zij wilden zich mengen in de herbestemming. "Vanuit de positieve basisgedachte; wij krijgen nieuwe buren en die willen we verwelkomen", verklaart mede-initiatiefnemer Bert Poortman. "De gemeente heeft ons met het initiatievenfonds gesteund en de buurt een stem gegeven, maar het Rijk is formeel eigenaar van de voormalige gevangenis."

Rijk en gemeente kozen in eerste instantie voor leegstandsbeheer met een tijdelijk bestemmingsplan. "Ongeveer honderdtwintig burgers hebben er momenteel een werkplek", weet Poortman. "Er kunnen spellen worden gedaan en sinds september 2015 worden er rondleidingen, vergaderingen, groepsbijeenkomsten en evenementen verzorgd. Van een plek waar je niet wilde zijn, is het een locatie geworden die je gezien en beleefd wilt hebben." Stadsdorp Wolvenburg heeft goede ervaringen met kleinere groepen. Grootschalige evenementen zijn door de vereniging als minder geslaagd ervaren. "Het huidige publiek is luidruchtiger en groter. Op drukke dagen overstijgt het bezoek de aantallen die de buurt en omliggende wegen rustig houden."

Met de onlangs gestarte enquête wil Stadsdorp Wolvenburg de mening van de stad en de buurt verkondigen en de ervaringen met het tijdelijk bestemmingsplan peilen. Poortman: "De toekomstige eigenaar is niet verplicht iets met de uitkomsten te doen, maar we hopen dat hij met de buurt wil samenwerken en initiatieven gaat oppakken. Hij dient wel een overeenkomst met de gemeente te sluiten over de wijziging van het bestemmingsplan. Dat traject gaat enkele jaren duren. In die periode kan het tijdelijk gebruik van de gevangenis worden voortgezet."

Verschillende potentiële kopers hebben interesse getoond. Sommigen willen het gehele complex in gebruik nemen, anderen hebben een variatie aan functies voor ogen. "Dat laatste spreekt ons meer aan", zegt Poortman. "Een ideale buurman stelt deze monumentale gevangenis open voor verschillende publieksgroepen. In een deel van het complex kan worden gewoond en een beperkt aantal ruimten is geschikt als kantoor, praktijk of atelier. Verder kun je bijvoorbeeld denken aan vergaderlocaties, daghoreca, ruimtes voor exposities, optredens en een buurtcentrumfunctie, escaperoom, hostel of hotel."

De enquête is te vinden op wolvenburgutrecht.nl en kan tot 8 september worden ingevuld. De resultaten worden op 12 september gepresenteerd.

Meer berichten