Foto: Desiree Meulemans

Primeur: Twintig volledig elektrische auto's op zon geladen na zonsondergang

Een unieke inkijk in het energiesysteem van de toekomst: vanavond werden voor het eerst in Europa twintig volledig elektrische auto's gelijktijdig geladen op de kracht van de zon, terwijl de zon al onder was. Bij de Jaarbeurs in Utrecht vond in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) een unieke demonstratie plaats van Smart Solar Charging.

UTRECHT - Naast de staatssecretaris waren onder meer burgemeester Jan van Zanen, directeur Jaarbeurs Albert Arp en de Utrechtse gedeputeerde Pim van den Berg aanwezig. Met deze demonstratie werden de twintig laadpunten, 200 zonnepanelen en een grote batterij bij de Jaarbeurs officieel in gebruik genomen. De batterij maakt het mogelijk om vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen. Met een vermogen van 400 kW en een omvang van 800 kWh heeft de batterij genoeg capaciteit om twintig volledig elektrische auto's gelijktijdig helemaal vol te laden met zonne-energie. Ook als de zon niet schijnt.

Tien jaar Smart Solar Charging

De demonstratie markeert tien jaar Smart Solar Charging in Utrecht. Tien jaar geleden werd op de Parkschool in Utrecht in het bijzijn van toenmalig minister Jacqueline Cramer de eerste zonnecentrale van LomboXnet in gebruik genomen. Vele mijlpalen volgden: de eerste openbare zonnelaadpaal van Nederland, de eerste teruglever-laadpaal van Europa, de eerste openbare terugleverlaadpaal ter wereld, 6.000 zonnepanelen op twintig daken, opschaling in de regio en de start van We Drive Solar.

De stad Utrecht wil voor 2030 alle woningen van het aardgas af en alle auto's uitstootvrij maken voor een betere leefbaarheid in de stad. Tegelijkertijd worden de komende elf jaar 44.000 nieuwe energiezuinige woningen gebouwd in Utrecht. Daarvoor is een nieuw energiesysteem nodig waarin zonne-energie, elektrische auto's en batterijen een belangrijke rol gaan spelen. De partners van Smart Solar Charging werken elke dag aan de realisatie hiervan.

Consortium Smart Solar Charging

Het consortium, onder leiding van Utrecht Sustainability Institute en LomboXnet, werkt met de Jaarbeurs, Stedin, Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, Energiefonds Utrecht, We Drive Solar, Last Mile Solutions, NewSolar, The People Group, Siers en Scholt Energy Services aan de realisatie van dit project. Daarnaast wordt Smart Solar Charging mogelijk door de actieve participatie van Renault, Goodmoovs, Elaad, Jedlix, STAM, MRA-Elektrisch, Stichting Doen, Mijn Domein en Directlease.

Het project bij de Jaarbeurs is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II.

Quote staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): "Ook als de zon niet schijnt elektriciteit grootschalig lokaal opslaan en later gebruiken. Vanaf vandaag kunnen twintig elektrische auto's tegelijk opladen dankzij zonnepanelen en één batterij, ook als het bewolkt of donker is. Een mondiaal vraagstuk waar Nederlandse ondernemers met hun innovatiekracht in Utrecht al het verschil maken. Dergelijke toepassingen moeten economisch aantrekkelijk zijn en zo min mogelijk belemmering ondervinden van regels. Daarom heb ik in maart ook een innovatiedeal met de Europese Commissie getekend om lokale energieopslag zoals dit project te stimuleren."

Quote gedeputeerde Pim van den Berg: "Dat wat ooit als lokaal experiment is begonnen in de wijk Lombok, heeft nu mondiale allure. In de provincie Utrecht koesteren we de ondernemers die in staat zijn om deze mate van opschaling te realiseren."

Quote burgemeester Jan van Zanen : "Wie had 10 jaar geleden gedacht dat zon, stroom en elektrische auto's slim gekoppeld konden worden op grote schaal? Het Utrechtse Lomboxnet heeft die kans uitstekend herkend en in praktijk gebracht, in samenwerking met internationale bedrijven als Renault en General Electric. De grote batterij bij de Jaarbeurs markeert een mijlpaal, passend bij de Utrechtse ambities."

Quote Onoph Caron, directeur ElaadNL: "Je elektrische auto van energie voorzien zou net zo simpel moeten zijn als het opladen van je telefoon. Met Smart Solar Charging hebben we een in de wereld unieke proeftuin om laden én ontladen met de zon in de praktijk te kunnen testen en te standaardiseren

Meer berichten

Shopbox