Een bijzondere reuzengrutto van kunstenaar Robbert van der Horst.
Een bijzondere reuzengrutto van kunstenaar Robbert van der Horst. (Foto: Slimmevogels.net)

Slimme vogels: Boeren bieden vogels een thuis

Veel boeren werken hard om te zorgen dat vogels zich thuis voelen op hun erf, akkers en weides. Nu het lente is, nestelen weer talloze vogels op de boerderijen; van kieviten en grutto's tot boerenzwaluwen en de steenuil. Op het land van boerin Marije Klever in Utrecht-De Meern heeft een blauwe reuzengrutto zijn thuis gevonden.

UTRECHT - Wie op de A12 richting het oosten rijdt, ziet deze vogel bij de kruising met de A2 op zijn nest zitten. Met dit object van kunstenaar Robbert van der Horst, vragen Nederlandse boeren aandacht voor hun inspanningen om boerenvogels een goed thuis te geven.

Melkveehoudster Marije Klever stelde een stukje van haar land beschikbaar om het publiek te laten zien wat boeren allemaal doen. "Op mijn bedrijf ben ik al jaren actief voor boerenvogels. De vogels horen hier net zo thuis als mijn honderd koeien. Vaak zijn de inspanningen die boeren doen voor vogels maar voor een enkeling zichtbaar. Met deze actie willen we iedereen laten zien wat wij samen als boeren doen voor vogels en voor de biodiversiteit van ons landschap."

Melkveehouders beheren samen 40 procent van het Nederlands landschap. Ze houden rekening met erf-, akker- en weidevogels door bijvoorbeeld lage delen land onder water te laten staan, te zorgen voor kruidenrijk grasland of door het maaien van gras uit te stellen. Op de boerderij vinden zo'n vijftg soorten vogels beschutting en voedsel.

Meer berichten