Verhalen van de dierenambulance

In het boek ''Rijden jullie ook voor duiven?'', zet Annemiek van Kessel het werk van de dierenambulance in het zonnetje. Het afgelopen jaar reed ze regelmatig mee op de ambulance waar ze spannende, droevige en humoristische voorvallen meemaakte.

Volksgezondheid

Van Kessel ondervond hoe belangrijk het werk van de dierenambulance is: dag en nacht zijn de ambulancemedewerkers in touw om eerste hulp te bieden aan zieke, gewonde, zwervende en in het wild levende dieren. Eendjes op de snelweg, een verdwaalde vos in de stad, aangereden honden, katten en reeën, gewonde duiven, egels, konijnen en zelfs een neushoorn op de A4, ieder dier telt. Door op te treden bij calamiteiten en besmettelijke dierziektes levert de dierenambulance bovendien een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid.  Tot slot zag ze hoe niet alleen de dieren, maar ook de baasjes troost en aandacht kregen. De dierenambulance vervult daarmee ook een belangrijke sociale functie.

Vrijwilligers

Overal in Nederland zetten organisaties zich in voor dieren in nood. Zo ook in Utrecht , de dierenambulance van Utrecht. Het werk wordt grotendeels door vrijwilligers gedaan. Annemiek van Kessel: "Ze komen uit alle gelederen van de maatschappij en hebben elk zo hun eigen reden om zich in te zetten, soms naast een zware baan. Ongeacht hun achtergrond zetten zich allemaal onvoorwaardelijk in voor de dieren in nood." Toch kampen veel organisaties met een tekort aan vrijwilligers. Van Kessel: "Er wordt veel van hen gevraagd: Je moet intern worden opgeleid, je moet niet alleen van dieren maar ook van mensen houden, je moet stressbestendig zijn én bereid zijn om soms lange diensten te draaien."

Schenkingen

Behalve vrijwilligers hebben de organisaties ook behoefte aan geld. Dat moet komen uit subsidies van lokale overheden, donaties, schenkingen en erfenissen. Van Kessel: "Ook voor die fondswerving moeten mensen weten hoe belangrijk het werk van de dierenambulance is. De organisaties overleven het niet zonder geld, en wie moet dán de arme dieren helpen? Ik hoop met mijn boek bij te dragen aan een grotere bekendheid van het werk, en indirect hoop ik dat het ze meer steun oplevert."

''Rijden jullie ook voor duiven?'' is een vermakelijk boek vol ervaringsverhalen, praktische tips en achtergrondinformatie. Het voorwoord is geschreven door dr. Maarten Frankenhuis, oud-directeur van Artis. Het boek is verkrijgbaar vanaf vrijdag 4 mei, voor 16,50 euro.

Meer berichten