Dove kinderen verdienen dove rolmodellen

Aanstaande zaterdag 21 april staan zeven dove en slechthorende kinderen op het grote podium van het Beatrix Theater in Utrecht. Zij zijn de finalisten van de Nationale LeesVertelwedstrijd, een landelijke wedstrijd voordragen in gebarentaal voor dove en slechthorende kinderen uit het basisonderwijs.

De Nationale LeesVertelwedstrijd is ooit in het leven geroepen als leesbevorderingsproject, maar draait inmiddels om veel meer dan alleen lezen. De kinderen die op de finaledag in de schijnwerpers staan geven hun dove leeftijdgenootjes namelijk een belangrijke boodschap: gebarentaal is een taal waar je trots op mag zijn, en ook als gebarentalige kun je excelleren/uitblinken.

Een tekst voordragen in gebarentaal is geen koud kunstje. De verschillen tussen de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het geschreven Nederlands zijn namelijk heel groot. Geen wonder dat veel dove kinderen moeite hebben met begrijpend lezen, en des te indrukwekkender is de prestatie van de finalisten van aankomende zaterdag. De finale van de Nationale LeesVertelwedstrijd trekt dove en slechthorende, en horende bezoekers uit heel Nederland. Voor dove en slechthorende kinderen is het bovendien één van de weinige grote evenementen waar ze zoveel andere dove kinderen en volwassenen kunnen ontmoeten. Ervaringsdeskundigen, academici en experts zijn het er over eens dat het voor zowel de taalontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een auditieve beperking, ontzettend belangrijk is om gebarentaal te leren en in contact te komen met andere gebarentaligen. Dove kinderen die hier niet voldoende toegang toe hebben, worden in het recent geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD), zelfs als een vorm van discriminatie gezien. Toch komen steeds meer dove kinderen in het regulier onderwijs terecht, waar ze minder toegang hebben tot goede NGT docenten en minder in aanraking komen met andere dove kinderen. Een evenement als de Nationale LeesVertelwedstrijd is daarom ontzettend belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Net als andere opgroeiende kinderen verdienen zij immers rolmodellen. De finale in het Beatrix Theater is gratis toegankelijk.

Kijk voor meer informatie op: www.leesvertelwedstrijd.nl

Meer berichten