Ook bij Huis en Haard Adelante 1 leren de bewoners stap voor stap om na verloop van tijd zelfstandig te kunnen wonen. Foto: Roberto Cancian
Ook bij Huis en Haard Adelante 1 leren de bewoners stap voor stap om na verloop van tijd zelfstandig te kunnen wonen. Foto: Roberto Cancian (Foto: Roberto Cancian)

Zelfstandig worden met Thuis Best

Je eigen huis is voor velen vanzelfsprekend, voor anderen een droom. Voor een aantal bewoners van het Leger des Heils is het tijd deze droom na te jagen. "Het project Thuis Best wil uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen versnellen en uitval voorkomen. Zelfstandigheid wordt gestimuleerd door aan te sluiten bij de kracht van onze deelnemers en door op locatie gefaseerd te werken", geeft Anne Marie de Gort aan. Zij is werkzaam voor 'Bij Bosshardt' en als projectmedewerker Thuis Best.

Door Roberto Cancian

UTRECHT - Gort, werkzaam voor 'Bij Bosshardt' en als projectmedewerker Thuis Best: "Met inzet van ervaringscoaches en vrijwilligers, die bruggen bouwen tussen onze deelnemers en het buurtteam, creëren wij bij uitstroom een duurzame verbinding." Door gefaseerd te werken wordt een stevige impuls gegeven om de zelfstandigheid van de bewoners te vergroten en uitstroom te bevorderen. "Dat gebeurt door de bewoners eerst in semi-zelfstandige appartementen te laten wonen. Van daar uit zullen ze de stap maken naar een geheel zelfstandige woning waarbij ze worden bijgestaan door een ervaringscoach. Die heeft hetzelfde doorstaan en weet wat er allemaal bij komt kijken."

De in Utrecht woonachtige Jeroen is één van de ervaringsdeskundigen. "Ik heb zelf ook beschermd gewoond en weet dat het een grote stap is om van 24 uur begeleiding naar helemaal zelfstandig wonen te gaan. Ik heb als uitstromer training gehad om anderen te coachen", geeft hij aan. Hij weet hoe het is om zelf alles te moeten doen. "Ik heb vroeger bij het Leger des Heils gewoond, maar ook in een kindertehuis nadat thuis wonen niet meer kon omdat mijn moeder ziek werd. Bij het chemiebedrijf waar ik werkte, werd ik gepest. Daardoor moest ik leren om mensen weer te vertrouwen. Nu kan ik aangeven wanneer ik niet lekker in mijn vel zit, bovendien kan ik anderen helpen. Hulp die er vroeger niet voor me was."

De ervaringscoaches worden getraind door middel van intervisie bijeenkomsten. "Niet iedereen kan de stap maken naar zelfstandig wonen, daarom zijn we Thuis Best gestart. Het is fantastisch dat mensen als Jeroen als ervaringscoach die hulp kunnen geven." Aron Kroon, werkzaam bij beschermd woonvoorziening Adelante, heeft het project vanaf de start mee gemaakt. "De stap om uit te stromen, bleek te groot. Wij laten cliënten gecontroleerd die stap maken. Ervaringscoaches werken daarbij samen met Tussenvoorziening, Lister, Movira en Steunpunt. Het is belangrijk dat wanneer mensen een huisje krijgen, zij hulp krijgen om de wijk te leren kennen." Vrijwilligers kunnen zich melden: vrijwilligers.mn@legerdesheils.nl

Meer berichten