Politiek: GroenLinks en D66 kiezen voor ChristenUnie

De twee grootste partijen GroenLinks en D66 hebben gekozen voor de ChristenUnie als derde partij voor een te vormen college. Men kiest ook bewust voor een driepartijencoalitie met een beperkte meerderheid.

Door Paul Hustinx

UTRECHT - In de afgelopen tijd zijn onder leiding van voormalig PSP-leider Andrée van Es de mogelijkheden voor coalitievorming verkend. Deelname van de twee grootsten, GroenLinks en D66 die tezamen met 22 zetels net geen meerderheid vormen, was daarbij steeds het uitgangspunt. Een tweetal getalsmatig mogelijke oplossingen zijn inmiddels afgevallen. De VVD als derde, de wens van D66, wilde GroenLinks niet omdat zij dan op haar hoofddoelen 'klimaatvriendelijkheid' en 'inclusiviteit' te weinig zou kunnen realiseren.

Een coalitie met PvdA en SP, 'over links' zoals GroenLinks voorstond, was daarentegen voor D66 niet bespreekbaar. Maar samenwerking met de ChristenUnie viel bij beide grote partijen goed. GroenLinks-leider Heleen de Boer heeft in elk geval 'veel vertrouwen' in een voorspoedige afloop. Ook ChristenUnie-voorman Van Ooijen heeft via diverse kanalen laten weten optimistisch te zijn vanwege de verschillende programmatische overeenkomst tussen de partijen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling geen vierde partij te laten aanschuiven, meldt De Boer. Zo blijft er meer ruimte voor debat in de raad, en meer ruimte voor de oppositie om ideeën in te brengen, wat het draagvlak verhoogt, zegt zij. Het resultaat is, aldus De Boer, een meerderheidscoalitie die zich moet opstellen als een minderheidscoalitie. Dit laatste was de aanvankelijke tweede voorkeur van D66. De inhoudelijke besprekingen starten in de tweede helft van deze week.

Meer berichten