Praat mee tijdens het Podiumgesprek over 'Onveilige overlast' op woensdag 21 februari in het ZIMIHC theater Stefanus in Utrecht.
Praat mee tijdens het Podiumgesprek over 'Onveilige overlast' op woensdag 21 februari in het ZIMIHC theater Stefanus in Utrecht. (Foto: Stadspodium Utrecht)

Podiumgesprek in Utrecht over thema 'Onveilig: gevoel of feit?'

Utrechters voelen zich onveiliger. Is dat omdat Utrechters zich bang laten maken door de media, of wordt het écht onvriendelijker in de stad? En waarom is de oorzaak van dat onveilige gevoel eigenlijk geen onderwerp van gesprek? Daarover gaat het Podiumgesprek 'Onveilige overlast' op woensdag 21 februari.

UTRECHT - Kom en luister of praat mee. Belangstellenden zijn welkom op woensdagavond 21 februari vanaf 19.00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht).

Utrechters zijn zich de afgelopen jaren steeds onveiliger gaan voelen. Waar in 2011 één op de vier Utrechters zich niet veilig voelde in de eigen buurt, geeft in 2016 één op de drie inwoners aan zich niet veilig te voelen. In de wijk Overvecht gaat het zelfs om meer dan de helft van de bewoners (WistUdata, 2017). De intimiderende scooterrijder die de weg afsnijdt, het te stille fietspad waar een groepje zich vervelend gedraagt, het ongewenste geduw in het zwembad: ze dragen bij aan dat onveilige gevoel.

Bangmakerij

De cijfers zijn verontrustend, maar de gemeente vraagt zich af of Utrechters zich niet vooral bang laten maken door de media. Volgens burgemeester en wethouders zijn politie, gemeente en partners in Utrecht goed bezig met het verbeteren van de veiligheid in de stad. Volgens hen komt de toename van dat onveilige gevoel ergens anders vandaan: 'Utrechters voelen zich onveiliger dan voorheen door de aanslagen en de terrorismedreiging mondiaal.'

Overlast neemt ook toe

Wie dieper in de cijfers duikt ziet dat het gevoel van onveiligheid bij de Utrechters gelijk oploopt met de door de Utrechters ervaren toename van onveilige overlast in de stad (CBS, 2013-2016). Zo geeft 18,4 procent (2016) van de Utrechters aan dat zij overlast ervaren, bijvoorbeeld van dronken mensen op straat, rondhangende jongeren, drugshandel of buurtbewoners. Een stijging van 50 procent vergeleken met 2013, toen het percentage nog op 12,5 procent lag. Buurtbemiddeling Utrecht bevestigt de sterk stijgende lijn in het aantal feitelijke meldingen van overlast, waarbij zij aangeven dat dit mede het gevolg kan zijn van een betere vindbaarheid van het meldpunt zelf.

Accepteren of aanpakken?

Utrechters moeten tot op zekere hoogte leren leven met die onveiligheid. Toch lijkt het erop dat bewoners dat niet willen. Met maar liefst 26 Utrecht Alert whatsappgroepen is Utrecht actief bezig. De buurtpreventie op straat is in Utrecht echter nagenoeg afwezig. Praat of luister mee tijdens het Podiumgesprek over dit onderwerp op woensdag 21 februari.

Meer berichten

Shopbox