Foto: NS

Tienminutentrein smaakt naar meer

De tienminutentrein rijdt vaker op tijd dan andere treinen. Dat blijkt uit de cijfers van deze 'hoogfrequente' treindienst. 93 procent van de treinen tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven was in december 2017 op tijd, tegenover een landelijk gemiddelde van 92 procent voor het hele spoornet.

UTRECH - In de laatste week van 2017 was de stiptheid het grootst: 98 procent van de tienminutentreinen kwam die week op tijd aan.


Volgende trajecten

ProRail en NS bereiden nu twee volgende trajecten voor waarop de frequentie van treinen omhoog gaat: Schiphol, Utrecht, Arnhem en Nijmegen en Breda - Eindhoven. Op het traject Schiphol - Nijmegen zijn de treinen in de spits tussen Utrecht en Amsterdam Bijlmer en tussen Ede-Wageningen en Utrecht overvol en is de urgentie voor de tienminutentrein groot. Op het tweede traject zijn vooral tussen Tilburg en Eindhoven de treinen nu al overvol. Met het groeiend aantal reizigers op deze trajecten zal dit probleem toenemen en is een verhoging van 2 naar 4 intercity's per uur noodzakelijk voor het traject van Breda naar Eindhoven.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Uitbreidingen aan de infrastructuur zijn noodzakelijk om een frequentieverhoging te kunnen realiseren. Deze infrastructuurprojecten worden de komende jaren grotendeels opgeleverd vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), zoals de verbouwing van station Driebergen-Zeist voor een extra inhaalspoor voor de intercitytreinen. De tienminutentrein tussen Schiphol-Utrecht-Arnhem-
Nijmegen zal op zijn vroegst eind 2021 rijden.

Meer berichten