Als de overheid niet tegemoet komt aan de eisen van basisschoolbesturen en vakbonden, dan volgt er op dinsdag 12 december een landelijke lerarenstaking.
Als de overheid niet tegemoet komt aan de eisen van basisschoolbesturen en vakbonden, dan volgt er op dinsdag 12 december een landelijke lerarenstaking. (Foto: Persgroep)

Kwaliteit basisonderwijs in Utrecht onder druk

Basisschoolbesturen en vakbonden willen dat er 1,4 miljard euro extra in het primair onderwijs wordt geïnvesteerd om de werkdruk te verlagen en de salarissen te verhogen. Komt de overheid niet aan deze eis tegemoet, dan volgt er op 12 december een landelijke lerarenstaking. Als de gewenste financiële injectie vervolgens nog steeds uitblijft, komen er regionale estafettestakingen.

UTRECHT - Werkdruk in het basisonderwijs is een probleem dat volgens Thea Meijer van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht al geruime tijd speelt. "De samenleving wordt complexer en dat stelt steeds meer eisen aan scholen en leraren. De maatschappij wil steeds meer verantwoord zien op papier. Denk maar aan de individuele ontwikkelplannen voor kinderen en overdrachtsdossiers naar het voortgezet onderwijs. Social media geven ouders steeds meer mogelijkheden om te communiceren en scholen voelen zich verplicht om overal op te reageren. Een te grote werkdruk kan leiden tot onmacht en spanning. Het gevoel dat je werk nooit af is."

De werkdruk moet altijd in overeenstemming zijn met de taak van school, zo verklaart Meijer. "Dat betekent keuzes maken en kritisch kijken naar wat anders kan. De overheid zou scholen meer vertrouwen kunnen geven, meer eenheid in beleid voeren en zorgen voor goede randvoorwaarden. Helaas is er een grote bezuiniging aangekondigd op het onderwijsachterstandenbeleid. Die zal leiden tot grotere klassen en een grotere werkdruk voor leraren."

Bij de gemeente Utrecht wordt beaamd dat het essentieel is te investeren in gemotiveerde en kundige docenten. "Anders ontstaat er een tekort aan en komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan", zegt woordvoerder Karen Salden. "Hoewel het primair een vraagstuk voor het ministerie van OCW is, blijven we als gemeente in contact met schoolbesturen." Daarnaast investeert de gemeente jaarlijks 1,2 miljoen euro om de kwaliteit van het Utrechtse onderwijs een impuls te geven. Salden: "Basisscholen krijgen zo ruimte om te experimenteren. In de manier van lesgeven bijvoorbeeld. Kies je voor één klas met één docent, of zijn er variaties mogelijk?"

Die 1,2 miljoen van de gemeente mag dan een zekerheid zijn; de gewenste 1,4 miljard van de overheid is dat allerminst. Als dit basisscholen doet besluiten om op 12 december te gaan staken, hebben zowel de SPO als de gemeente Utrecht daar vrede mee. "Dat bepalen de leraren uiteindelijk zelf", aldus Thea Meijer. "Het is hun goed recht", vindt Karen Salden. "Staken is een legitieme actie om aandacht te vragen voor de werkdruk."

Meer berichten

Shopbox