Logo stadsbladutrecht.nl


Foto: Michiel Slob

Rampenoefening in Utrecht

UTRECHT - Het Universitair Medisch Centrum Utrecht defensie-militair hospitaal en het Rode Kruis hielden zaterdag 4 november een gezamenlijke rampenoefening in het calamiteitenhospitaal dat ligt onder het UMCU. Dit noodziekenhuis is bedoeld voor grootschalige opvang bij rampen en of aanslagen vliegrampen en zware ongelukken. Foto: Michiel Slob

Meer berichten