Logo stadsbladutrecht.nl


Buurtbewoners verbinden elkaar bij de opening van Hart voor Leidsche Rijn op 21 juni 2017.
Buurtbewoners verbinden elkaar bij de opening van Hart voor Leidsche Rijn op 21 juni 2017. (Foto: Gert Dijkstra)

'Buurtorganisaties kunnen het zelf'

Om buurtbewoners te verbinden, gaat de gemeente Utrecht tussen 2019 en 2024 welzijnsinstellingen aan het werk zetten. GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen (wijkgericht werken en participatie) heeft hiervoor 36 miljoen euro gereserveerd. Weggegooid geld, vindt Gert Dijkstra, voorzitter van de Buurtwerkkamer Coöperatie. "Waarom iemand van buiten inhuren als bewoners het zelf kunnen?"

Door Bert Nijenhuis

UTRECHT - Kort samengevat moeten instellingen bijdragen aan meer sociale samenhang en inclusiviteit in wijken en buurten, zodat bewoners prettig kunnen samenleven. "Sociaal makelaars moeten bevorderen dat ook kwetsbare mensen kunnen meedoen aan buurtactiviteiten", licht Diepeveen toe. Een prima doelstelling vindt ook Dijkstra, alleen is het naar zijn mening zinloos hiervoor welzijnsinstellingen in te schakelen. "Tientallen buurtorganisaties met honderden actieve bewoners doen dit werk al. Vaak zelfs beter, omdat buren zich het best door elkaar laten verbinden. Bovendien zijn veel van deze buurtorganisaties ook professioneel actief, doordat zij ondersteunende professionals inhuren. Zij weken dus professioneel en kennen de bewoners en buurtondernemers als geen ander. Waarom erkent de wethouder dat niet?"

"We verwachten dat de organisaties die het sociaal makelaarschap uitvoeren weten wat er leeft", reageert Diepeveen. "Door aanwezig te zijn in de wijk, buurtcentra en op andere plekken waar mensen samenkomen. Ze staan in nauw contact met bewoners en andere organisaties en wisselen uit wat er speelt. Ze herkennen de initiatieven en kansen, maar ook de problemen." Dijkstra zegt het te betreuren dat alleen welzijnsinstellingen hiertoe de kans krijgen. "Terwijl buurtorganisaties groeien en steeds meer kunnen en willen." Volgens Diepeveen kunnen beide partijen elkaar prima aanvullen en versterken. "Daarom krijgen buurtorganisaties en bewonersinitiatieven ook financiële ondersteuning van de gemeente en daarmee ruimte voor invloed en zeggenschap. Zo ook de Buurtwerkkamer Coöperatie van Gert Dijkstra."

Meer berichten