Protestactie Partij voor de Dieren tegen het afschieten van knobbelzwanen

UTRECHT - Op zaterdag 14 november van 13-14 uur organiseert Partij voor de Dieren Utrecht in en aan de Oudegracht bij de Stadhuisbrug in Utrecht een protestactie tegen het voorgenomen afschieten van knobbelzwanen in de provincie Utrecht. Doel is het informeren van pers en publiek over de gevolgen van dit in meerdere opzichten verontrustende besluit en het aanreiken van alternatieve oplossingen. Door met zwanenbootjes op de Oudegracht te varen hoopt de Partij voor de Dieren bewoners en volksvertegenwoordigers wakker te schudden. De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die echter vanaf 1 december 2020 gedurende een periode van 5 jaar in vrijwel de hele provincie Utrecht afgeschoten mag worden. Op verzoek van Faunabeheer Utrecht heeft Provinciale Staten daartoe ontheffing verleend, omdat de knobbelzwanen schade aan graslanden zouden toebrengen. Het doel, zoals dat is omschreven in de ontheffing, is ‘een landschap van angst’ te creëren voor knobbelzwanen. De Partij voor de Dieren is van mening dat eerst voldoende en aantoonbare preventieve maatregelen genomen moeten worden en dat bewezen schade gecompenseerd kan worden. Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht: “De relatief geringe schade aan gras rechtvaardigt zo’n heftige maatregel absoluut niet. Het afschieten van knobbelzwanen is namelijk een beslissing die niet alleen onaanvaardbaar dierenleed met zich zal meebrengen, maar ook een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van de beschermde kleine zwaan.” De Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft hier al vragen over gesteld en ook PvdD-fractieleden in de Utrechtse gemeenteraad en in het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stellen vragen over dit onderwerp.

‘Afschuwelijke doodstrijd’

Keller: “Omdat zwanen monogaam en partners voor het leven zijn, betekent het afschot van een levenspartner ernstig en langdurig leed voor de overgebleven zwaan. Ook is meermalen bewezen en gefilmd dat knobbelzwanen zelden na een schot dood zijn, honden het zieltogende dier aanvallen en ermee rondlopen alvorens de jager het de nek omdraait. Een afschuwelijke doodstrijd. Daarnaast zal een dergelijke slachtpartij ernstige gevolgen hebben voor een andere zwanensoort, de bedreigde kleine zwaan.” Wereldwijd leven er nog 15.000 kleine zwanen waarvan 60 procent in Nederland overwintert. Dat betekent dat Nederland een grote verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding van deze soort. De kleine zwaan mengt zich vaak met groepen knobbelzwanen en zal door het ‘creëren van een landschap van angst’ evenzeer geschaad worden. Ook is het onderscheid tussen de soorten vooral op jonge leeftijd lastig te maken. Nu al vliegt 22 procent van de kleine zwanen rond met hagel in het lijf.

Schieten, schieten en nog eens schieten

De knobbelzwanen in deze protestactie zijn de ambassadeurs voor al die andere dieren die nu door het afgeven van een ontheffing bejaagd mogen worden.

Hiltje Keller: “Geen dier is nog veilig in deze provincie. Na onder meer verwilderde katten, vossen, spreeuwen, kraaien, kauwen, reeën en zwijnen zijn nu dus ook de knobbelzwanen in de provincie Utrecht vogelvrij verklaard. De Partij voor de Dieren wil een einde aan deze wild west praktijken en pleit voor herstel van het natuurlijk evenwicht. De natuur kan zich namelijk prima zelf reguleren, daar zijn geen jagers voor nodig.”

Zoals uit bovenstaande mag blijken, heeft de Utrechtse afdeling van de Partij voor de Dieren alle reden om deze actie te voeren. En de Partij voor de Dieren staat niet alleen in haar protest. Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, Fauna4Life, de Faunabescherming en Dierenradar tekenden bezwaar aan tegen de ontheffing en zullen dit volgende week tijdens een hoorzitting motiveren. Een petitie over dit onderwerp (https://www.petities.com/stop_de_kogel_voor_zwanen) is inmiddels meer dan 4000 keer getekend.

Bij deze kleinschalige demonstratie van de Partij voor de Dieren Utrecht op 14 november is onder andere een actie inbegrepen waarbij zwanenbootjes op de Oudegracht bij de Stadhuisbrug in Utrecht varen. Hiltje Keller en Willem van der Steeg, statenleden van de Partij voor de Dieren in Utrecht, zijn hierbij aanwezig. Zij staan de pers te woord en beantwoorden vragen. Ook zijn vertegenwoordigers van de Utrechtse gemeenteraadsfractie en waterschapsfractie van de Partij voor de Dieren aanwezig, evenals medewerkers van Animal Rights en de initiatiefnemer van de petitie. Uiteraard worden alle coronamaatregelen nageleefd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden